marcin.dev - demo: Canvas: Obracanie obiekt wokół jego środka
Flashlight