marcin.dev - demo: Canvas: Współrzędne kursora myszy
X:
Y: